November 2019. Tokyo, Fukuroda Falls, Kawaguchiko (Fuji Five Lakes area), Kofu / Shosenkyo Gorge, Matsumoto, Kiso Valley / Magome / Agematsu / Tsumago, Nagoya / Korankei, Nachi-Katsuura (Kumano) / Hongu Taisha / Nachi Taisha, Osaka / Minoo Park, Mount Takao
japan-2019-1-0727
japan-2019-1-0749
japan-2019-1-0763
japan-2019-1-0785
japan-2019-1-0788
japan-2019-1-0821
japan-2019-1-0824
japan-2019-1-0833
japan-2019-1-0874
japan-2019-1-0876
japan-2019-2-0271
japan-2019-2-0296
japan-2019-2-0303
japan-2019-2-0331
japan-2019-2-0555
japan-2019-2-0596
japan-2019-2-0620
japan-2019-2-0644
japan-2019-2-0653
japan-2019-2-0710slideshow

Nog geen beoordeling